Güncel Sohbetler – Ağustos Ayı

Bu bölümde çevre ile ilgili güncel konulara odaklanıyoruz. “Çevre alanında Türkiye’de ve dünyada en güncel gelişmeler neler ve neden önemli?” sorularına cevap aradığımız bölümde Temmuz ve Ağustos aylarının en önemli olayları olan dünya genelindeki yangınlar, seller, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin altıncı raporu ve iklim değişikliğinin Taliban’ın Afganistan’da güçlenmesinde etkisi üzerine konuştuk.

Bölüm içinde kullandığımız kaynaklar:

ABD’deki Yangınlar Hakkında

AB Tüm Büyük Ekonomileri COP26’ya Kadar İklim Hedeflerini Yükseltmeye Çağırıyor

Avrupa’daki Yangınların Etkisi İstatistikleri

“Bozkurt’da HES bilmecesi: Selin gerçek nedeni ne?”, YeşilGazete

Change.org kampanyası: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Çağrı: Sıcak Havayla Mücadele Birimleri Kurulsun!

Dünya Bankası İklim Değişikliğinin Üretkenlik Üzerine Etkisi Raporu

IPCC 6. Rapor

“İklim Değişikliği Taliban’ı Nasıl Güçlendirdi”, CBS News

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2021 Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu

Sibirya’daki Yangınlar Hakkında

13. Bölüm: Çevre ve Türkiye’de Sivil Toplum

Merhabalar,

Evimiz yanarken sessizce oturmamak için ne yapmalıyız? Bu soruyu başından beri sorarken hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. Bu ay çevre ile ilgili Türkiye’deki sivil toplum faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Türkiyeli sivil toplum aktörlerinin yerel ve ulusal çevre kirliği ve küresel iklim değişikliği ile mücadele için neler yaptıklarından bahsedeceğiz.

Bölümde kullanılan kaynaklar:

“Çevre”, Fikret Adaman ve Murat Arsel

“Bergama mücadelesi: doğuşu, gelişimi ve sonuçları”, Hayriye Özen

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Çağrı: Sıcak Havayla Mücadele Birimleri Kurulsun!

Türkiye, Yunanistan ve İtalya’daki orman yangını istatistikleri

Türkiye’nin Çevrecileri Kimler?”, Barış Gençer Baykan

“Türkiye’de iklim hareketinin kısa tarihi: Uluslararası müzakerelerden ulusal politikaya”, Barış Gençer Baykan

12. Bölüm: Çevre ve Sivil Toplum

Evimiz yanarken sessizce oturmamak için ne yapmalıyız? Bu soruyu başından beri sorarken hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. Bu ay çevre ile ilgili sivil toplum faaliyetlerinden bahsedecek; çevre mücadelesinde sivil toplumun rolünü, uluslararası ve yerel aktörlerin konu ile ilgili adımlarının bazılarını anlatacağız.Bu haftaki bölümümüz uluslararası sivil toplumdan bahsediyor.

Bölümde kullanılan kaynaklar:
Birleşmiş Milletler Çevre Programı verileri
Greenpeace Türkiye Plastik Atık İthalatında Büyük Zafer

“Çevre İçin Podcast” British Council desteğiyle yayınlanmaktadır.

Çevre Sohbetleri: Prof. Fikret Adaman

Merhabalar,

Bu ay Çevre Sohbetleri’nin konuğu Profesör Fikret Adaman. Fikret Adaman lisans ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladıktan sonra doktorasını İngiltere’deki Manchester Üniversitesi’nden aldı. Pek çok okulda ders verdikten sonra şu anda Boğaziçi Üniversitesinde hocalık yapmaktadır. Alternatif ekonomiler ve politik ekoloji çalışma alanları arasındadır. Aynı zamanda, Sürdürülebilir Kalkınma alanında çalışmaları devam etmekte ve şu anda Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde kıdemli araştırmacı olup tarım sektörü ve iklim değişikliğinin gıda rejimleri ve politikalarına olan etkisi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Fikret Hoca ile gıda güvenliğinin önemi ve karşısındaki tehlikeler, Türkiye’de ve dünyada tarım politikaları ve tarımın dönüşümü ve konu ile ilgili atabileceğimiz adımlar hakkında oldukça bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdik. 

“Çevre İçin Podcast” British Council desteğiyle yayınlanmaktadır.

10. Bölüm: Gıda Güvenliği – 2

Çevre İçin Podcast serisinin onuncu bölümüne hoş geldiniz.

Bu bölümde gıda güvenliğinden bahsetmeye devam ediyoruz. Gıda güvenliği nedir, şehirleşmenin gıda güvenliğine etkisi nedir, pandemi gıda güvensizliğini nasıl etkiledi gibi soruları tartıştığımız bölümümüzde ayrıca Türkiye’de gıda güvenliği alanında kurumsal sorumluluklardan bahsettik.

Bölümde kullanılan referanslara şu linklerden ulaşabilirsiniz: 

ALO 174 İstatistikleri

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme 2020 Raporu

Dünya Bankası Gıda Güvenliği ve COVID-19 Raporu

Dünya Sağlık Örgütü Dünya Gıda Güvenliği Günü Açıklaması

Türkiye’de Gıda Güvenliği

9. Bölüm: Gıda Güvenliği

Çevre için Podcast serisinin dokuzuncu bölümüne hoş geldiniz. 

Haziran ayının teması gıda güvenliği olacak. Üç hafta boyunca, gıda güvenliğini tüm dinleyicilerimizin ilgisini çekebilecek bir şekilde anlatmaya çalışacağız. 4. haftada da gıda güvenliği alanında uzman olan bir konuğumuz olacak. Bu bölümde gıda güvenliği nedir, gıda güvenliğini sağlamak için uluslararası düzlemde harcanan çabalar nelerdir gibi konuları konuşacağız.

Bölüm içerisinde kullandığımız kaynakları aşağıda bulabilirsiniz.

Açlığa Son – İkinci Sürdürülebilir Kalınma Hedefi

Birleşmiş Milletler’in Gıda ve Tarım Örgütü – Gıda Güvenliği ile İlgili Ana Kavramlar

Birleşmiş Milletler’in Gıda ve Tarım Örgütü Raporu

Toplumsal Cinsiyet ve Gıda Güvenliği

Çevre Sohbetler: Dr. Şiir Kılkış

Bu hafta Çevre Sohbetleri’nin konusu Dr. Şiir Kılkış. Kendisi TÜBİTAK’ta Başuzman ve Danışman olarak çalışmakta ve aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Yer Sistem Bölümleri Bölümü’nde Sürdürülebilir Kalkınma Dersleri vermektedir. Bunlara ek olarak Enerji, Su ve Çevre Sistemlerinde Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Bilimsel Komite Üyesi’dir. Aynı zamanda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Altıncı Değerlendirme Raporu’nda ülkemizden seçilen ilk başyazar olarak görev almaktadır.


Dr. Kılkış ile sürdürülebilirlik üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Sürdürülebilirliğin canlı yaşamı ve dünya için önemi, sürdürülebilir şehirler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine konuştuk.


“Çevre İçin Podcast” British Council desteğiyle yayınlanmaktadır.

Güncel Sohbetler – Mayıs Ayı

Bu bölümde çevre ile ilgili güncel konulara odaklanıyoruz. “Çevre alanında Türkiye’de ve dünyada en güncel gelişmeler neler ve neden önemli?” sorularına cevap aradığımız bölümde Türkiye’nin çöp ithalatı, Marmara Denizi’ni tehdit eden deniz salyası sorunu, Güneydoğu’daki kuraklık ve Antartika’da dünyanın en büyük buz kitlesinin kopup denize sürüklenmesi konularına odaklanıyoruz.

İlgili linkler: 

Akdeniz ülkelerinin plastik sorunu

Avrupa Uzay Ajansı

İngiltere’nin çöp ihracatını anlatan Wasteminster belgeseli

NASA

Yeşil Gazete

6. Bölüm: Sürdürülebilir Tüketim

Merhabalar, Çevre İçin Podcast serisinin altıncı bölümüne hoşgeldiniz. Bu bölümde sürdürülebilir tüketimden bahsettik. Bunu yaparken çevreye etkisi en çok olan sektörlerden olduğunu düşündüğümüz üç sektöre odaklandık: gıda, tekstil ve kozmetik.

2021 BM Gıda Atık Endeksi Raporu

FAO & T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eylem Planı

Save Ralph – Kısa Film

Sorumlu Üretim ve Tüketim

Yavaş Moda Akımı Hakkında

Vegan Kozmetik Sertifikasyonu

5. Bölüm: Nedir Bu Sürdürülebilirlik?

Çevre için Podcast serisinin 5. Bölümüyle sizlerle birlikteyiz.

Mayıs ayının teması sürdürülebilirlik olacak. Üç hafta boyunca, sürdürülebilirliği her kesimden dinleyicilerimizin ilgisini çekebilecek bir şekilde anlatmaya çalışacağız. 4. Hafta da ise sürdürülebilirlik alanında uzman olan bir konuğumuz olacak.

Bu bölümde sürdürülebilirlik nedir, sürdürülebilirlik kavramı nasıl ortaya çıkmıştır, günümüzde sürdürülebilirlik için atılan önemli adımlar nelerdir ve son olarak sürdürülebilir bir yaşamın önündeki önemli engeller nelerdir gibi önemli konuları konuşacağız.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Dünya Limit Aşım Günü Web Sitesi (İngilizce)

Dünya Limit Aşım Günü (Türkçe Kaynak)

Sürdürülebilirlik kavramının tarihini anlatan kitap

Sürdürülebilirlik kavramının tarihini anlatan makale